אחרי – התאמה מושלמת של כתר חרסינה על השן השבורה ושחזור מרוכב גדול בשן ליד – באותו יום