אחרי – הכנת כתר חדש מחולק לשתי יחידות – פיצוי על מיקום שתל בעייתי