לפני – שיניים קדמיות עם שחזורים גדולים והרוסים, קו לא אחיד שמפריע אסתטית