סד ממוחשב עם הדפסת הלסת – מאפשר דיוק בביצוע התכנון המוקדם