סד ממוחשב בלסת תחתונה צרה מאד מאפשר מיקום השתלים בצורה מיטבית ללא סטיה